Privacyverklaring


Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. De wet – in het Nederlands bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), GDPR in het Engels – geldt voor iedereen die op een of andere manier persoonlijke gegevens ontvangt / bewaart.
Een kleine hobbyblogger moet zich aan de AVG houden want een doorsnee hobbyblogger ontvangt / bewaart persoonsgegevens. Hieronder leg ik uit hoe ik met jouw persoonsgegevens omga op mijn blogs.

Identiteit
Mijn weblog
https://martinaskaartjes.blogspot.com/ beheer ik zelf.

Blogspot
Mijn blog maakt gebruik van Blogger wat onderdeel is van Google.

Persoonsgegevens die “Martina’s kaartjes” verwerkt
“Martina’s kaartjes” toont je persoonsgegevens doordat je mijn blog bezoekt en mijn “blogpost” leest. Of omdat je die gegevens zelf aan mij verstrekt door een reactie onder een “blogpost” te plaatsen of om door mij een e-mail te sturen. Ook, als je je opgeeft via Mister Linky (om deel te nemen aan het kleurenkaartenteam), ontvang ik automatisch jouw persoonlijke bloggegevens.

-Als je alleen mijn postings leest, betreft het de volgende gegevens:
* ip-adres

-Als je een reactie achterlaat, deelneemt via Mister Linky aan mijn kleurenkaartenteam of mij een e-mail stuurt gaat het om de volgende gegevens (afhankelijk van wat je wel of niet invult):
* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Websiteadres / blogadres
* Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

“Martina’s kaartjes” heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze natuurlijk toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Aan ouders/voogd wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand ervan overtuigd is dat er zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met mij via ‘martinaskaartjes@gmail.com’  waarna ik deze informatie zal verwijderen.

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

“Martina’s kaartjes” verwerkt persoonsgevens voor de volgende doeleinden:
* Het kunnen verzenden van een bericht/reactie wanneer er een nieuwe “blogpost” wordt geplaatst op mijn blog
* Het kunnen verzenden van een bericht wanneer ik reageer op jouw reactie op een van mijn blogposts

Je gegevens worden niet gebruikt door mij voor commerciele doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

“Martina’s kaartjes” neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of – systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

De termijn van het bewaren van persoonsgegevens

“Martina’s kaartjes” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de reeds eerder beschreven doelen waarvoor je gegevens worden verzameld:
* de gegevens die je achterlaat bij het reageren op een “post” blijven bewaard.
* e-mails die je me hebt gestuurd worden na een jaar verwijderd.
* gegevens die je achterlaat bij het opgeven bij het kleurenkaartenteam blijven bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt:
* indien moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting of,
* met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Bij je bezoek aan “Martina’s kaartjes” word je d.m.v. van een cookie-melding om jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Het gaat in dit geval om zogenaamde “ third party cookies” van Google (Blogger) en waarop ik geen invloed kan uitoefenen
“Martina’s kaartjes” maakt geen gebruik van eigen cookies (z.g. First party cookies).
Je kunt dit controleren door gebruik te maken van de volgende website www.cookiechecker.nl

De foto’s, afbeeldingen en teksten op“ Martina’s kaartjes ”  kun je delen via sociale media (zoals bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies zodra je op deze media inlogt. Dit zijn zogenaamde “tracking cookies”.

“Martina’s kaartjes” maakt geen gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te kwantificeren, analyseren of voor andere doeleinden. Ook hierdoor is derhalve geen sprake van “tracking cookies”.

Je kunt er voor kiezen om cookies standaard te blokkeren. Dit kun je instellen via de instellingen van je browser. De consumentenbond heeft hiervoor een handig stappenplan (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) geschreven.
Ook wordt geadviseerd om regelmatig cookies van je apparaten te verwijderen. Ook dit staat beschreven het voorgaande stappenplan.

De beveiliging van persoonsgegevens
Mede d.m.v. beveiligingssoftware probeert  “Martina’s kaartjes” jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. In het geval je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, mag je contact met me opnemen.

Ik behoud het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.
Martina’s kaartjes mei 2018

Geen opmerkingen: